Fredensborg Institution

Søg

Børnehusene Kokkedal
Fremtidens Fredensborg Kommune

Hvad er særligt godt ved din by og hvad vil du gerne have mere af?
Giv din mening til kende på en af de fem facebook-sider.

Mit Fredensborg på facebook

Vores Nivå på facebook

Sammen om Kokkedal på facebook

Hos os i Humlebæk på facebook

Et liv på landet på facebook

Velkommen


                     


Velkommen til områdeinstitutionen Børnehusene Kokkedal. Vi er en integreret institution med plads til ca. 700 børn fordelt i 7 forskellige børnehuse i Kokkedal bysamfund. Fælles for alle husene er gode fysiske udfoldelsesmuligheder og en placering tæt på beboelse, mark, skov og strand.

Børnehusene Kokkedal består af Børneengen, Blomsterengen, Fasangården, Græstedgård, Ådalen, Dagplejen i Kokkedal, Kokkedal Fritidshjem og Kokkedal Fritidsklub.

  • Blomsterengen er normeret til 50 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn
  • Børneengen Børnehave er normeret til 80 børnehavebørn
  • Fasangården er normeret til 36 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn – hvoraf 20 pladser er en skovgruppe
  • Græstedgård er normeret til 13 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn
  • Ådalen er normeret til 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn - børnene i børnehaven er aldersintegreret
  • Kokkedal Fritidshjem er normeret til 270 børn
  • Kokkedal Fritidsklub er normeret til 40 børn

Antallet af børn kan variere i perioder med merindskrivning. Vuggestuerne er aldersintegrerede og børnehaverne er årgangsinddelte. Det betyder, at børnene fra de starter i børnehave følges med samme årgang børn, som de skal i skole med.


Vores mål er at skabe en dagligdag for børnene med gode udviklingsmuligheder, nærværende voksne og et konstruktivt samarbejde mellem institution og hjem. Vores arbejdsgrundlag er dagtilbudsloven herunder formålsparagraffen for Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn, de af kommunen fastlagte mål og rammer samt Børne – og Ungepolitikken i Fredensborg.

Vi lægger i det daglige vægt på "kerneydelsen": det pædagogiske tilbud til børnene og kontakten til forældrene.

Vi håber denne hjemmeside giver et billede af Børnehusene Kokkedal. Et mere nuanceret kendskab fås ved et besøg og rundvisning i de enkelte huse.