Fredensborg Institution

Søg

Børnehusene Kokkedal
Til dig som forældre
Nye åbningstider og takster i fritidshjem og fritidsklubber som følge af folkeskolereformen fra 1. august 2014.
Læs mere på fredensborg.dk
Guldmærke i økologi
Kære forældre,

Børnehusene Kokkedals fælleskøkken fik den 27. februar tildelt guldmærket i økologi af fødevareminister Mette Gjerskov.

Guldmærket uddeles til spisesteder, hvor 90 – 100 procent af maden er økologi. Vi er den første institution i Nordsjælland, som får guldmærket.

Et stort tillykke til alle i køkkenet, som hver dag arbejder ambitiøst for at leve op til målsætningen for Børnehusene Kokkedal, så vores børn får et frisk og sundt økologisk måltid hver dag.

Jeg vil samtidig tilføje, at der i pressen har kørt historier om hestekød i institutions mad. Børnehusene Kokkedal får alt kød leveret fra Slagtergården i Holbæk, som er udelukkende økologisk og ikke har færdigvarer og lign. fra andre producenter end det de selv producerer.

Kristina Avenstrup
Områdeleder


Områdeleder
Kristina Avenstrup
Krav@fredensborg.dk
25 44 47 58

Velkommen


                     


Velkommen til områdeinstitutionen Børnehusene Kokkedal. Vi er en integreret institution med plads til ca. 659 børn fordelt i 7 forskellige børnehuse i Kokkedal bysamfund. Fælles for alle husene er gode fysiske udfoldelsesmuligheder og en placering tæt på beboelse, mark, skov og strand.

Børnehusene Kokkedal består af Børneengen, Blomsterengen, Fasangården, Græstedgård, Ådalen og Kokkedal Fritidshjem.

  • Blomsterengen er normeret til 40 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn
  • Børneengen Børnehave er normeret til 80 børnehavebørn
  • Fasangården er normeret til 36 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn – hvoraf 20 pladser er en skovgruppe
  • Græstedgård er normeret til 13 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn
  • Ådalen er normeret til 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn - børnene i børnehaven er aldersintegreret
  • Kokkedal fritidshjem er normeret til 270 fritidshjembørn

Antallet af børn kan variere i perioder med merindskrivning. Vuggestuerne er aldersintegrerede og børnehaverne er årgangs-inddelte. Det betyder, at børnene fra de starter i børnehave følges med samme årgang børn, som de skal i skole med.


Vores mål er at skabe en dagligdag for børnene med gode udviklingsmuligheder, nærværende voksne og et konstruktivt samarbejde mellem institution og hjem. Vores arbejdsgrundlag er dagtilbudsloven herunder formålsparagraffen for Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn, de af kommunen fastlagte mål og rammer samt Børne – og Ungepolitikken i Fredensborg.

Vi lægger i det daglige vægt på "kerneydelsen": det pædagogiske tilbud til børnene og kontakten til forældrene.

Vi håber denne hjemmeside giver et billede af Børnehusene Kokkedal. Et mere nuanceret kendskab fås ved et besøg og rundvisning i de enkelte huse.