Velkommen til Børneengen

Børneengen er en velfungerende børnehave med en høj grad af tilfredshed blandt børn og forældre. Vi er kendetegnet ved at have en medarbejdergruppe med et meget stort engagement og en børnegruppe med en mangfoldighed af etniske, kulturelle og sproglige baggrunde.

Vi er 80 børnehavebørn, 6 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter og 2 pædagogmedhjælpere.

Vi fordeler os i Hus 6 og Hus 8, hvor børnene er tilknyttet en base.
I Hus 6 er Rød og Gul base. 
I Hus 8 er Grøn, Blå og Orange base.

Vi har byens bedste legeplads med kuperet terræn, træer, huler, boldbane, cykelbane, sandkasser, gynger, klatrestativer og bålplads. På legepladsen findes også atelier, hvor børnene sammen med en voksen kan udfolde sig kreativt.

Vores beliggenhed er tæt ved skov, vand og marker.

Adresse
Broengen 6-8
2980 Kokkedal

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6.45 - 17.00
Fredag kl. 6.45 - 16.45

Du er altid velkommen til at kontakte os for at aftale et besøg!

Daglig leder 
Tina Pedersen 
tpet@fredensborg.dk
Tlf: 41 71 79 22 


Hele børnehaven er både inde og ude indrettet med forskellige læringszoner med mulighed for fantasi, leg og kreativ udfoldelse. Baserne og legepladsen er indrettet med små 'rum i rummet', hvor børnene hver dag indgår i fordybelsesaktiviteter sammen med en voksen og selv sætter lege i gang. Alle baserne har deres egen udgang til legepladsen.
Indretningen udskiftes løbende og tilpasses til børnenes aktuelle interesser. 

Vi har bl.a.:

  • Klatrevægge, ribber og reb til at klatre i - både inde og ude.

  • Konstruktionslegetøj.

  • Bøger i børnehøjde og læringszoner, hvor vi arbejder med dialogisk læsning og Fri for mobberi.

  • Udendørs værksted, hvor børnene både kan være ude og samtidig være skærmet for vind og vejr. Her kan børnene fx arbejde i træ og afprøve værktøj eller bruge maling, perler, træ, ler og kastanjer.

  • Legekøkken og – restaurant, hvor rammerne lægger op til rollelege og musiske aktiviteter.


Aldersintegrerede baser
Fra 1. maj 2018 er alle baserne i Børneengen aldersintegrerede fra 3-5 år.
Dette giver børnene gode muligheder for at lege sammen og lære af hinanden på tværs af alder. Børnene kan i hverdagen skifte mellem at være 'den store', som kan mere end nogle af de yngre børn, og 'den lille', som kan blive guidet og inspireret af nogle af de ældre børn.

De voksne, som er tilknyttet barnets base, følger barnet gennem hele børnehaveforløbet.

Aldersopdelte aktiviteter
Vi laver aldersopdelte aktiviteter på bestemte ugedage.
De 3-årige deltager i motorikforløb med leg, ture ud af huset og fysisk udfoldelse.
De 4-årige deltager i forløb i Det grønne værksted og oplever råvarernes vej 'fra jord til bord'.
De 5-årige deltager i dialogiske læseforløb med det skoleforberedende materiale Filur, og de deltager i et brobygningsforløb i forbindelse med overgangen til fritidshjem og skole.
 

Vi laver med alle børnene dialogisk læsning i mindre grupper opdelt efter børnenes sproglige alder.

Aldersintegrerede aktiviteter
I nogle af forløbene med dialogisk læsning arbejder alle børn i børnehaven med samme bog på samme tid. Til disse forløb igangsætter vi fælles aktiviter og lege knyttet til bogens handling.
På den måde ønsker vi at styrke det fælles kulturelle fundament, legekulturen og et fælles ordforråd i børnegruppen.

 


I Børneengen er arbejdet med børns sproglige udvikling en integreret del af dagligdagen. Vi har en gennemgående nysgerrighed på, hvordan vi fastholder og udvikler et sprogligt stimulerende miljø. Vi arbejder blandt andet med sproget gennem rim og remser, sanglege, musik og dialogisk læsning.

Dialogisk læsning
Vi arbejder systematisk med dialogisk læsning af bøgerne fra Sproggaven samt Filur-materialet til de kommende skolestartere.
Når vi arbejder med en bog, laver vi en lang række forskellige aktiviteter, som handler om bogens tema og figurer. Vi arbejder bl.a. med at lære børnene at lege sammen ud fra bøgernes temaer.

Fokusord
Til hver bog arbejder vi målrettet med bestemte fokusord, som gentages for børnene i mange af hverdagens sammehænge. Fokusordene hænges også op på væggene sammen med visualiseringer af ordenes betydninger på børnenes forskellige modersmål. På den måde gøres ordenes betydning konkret for børnene, og børnene får mulighed for at lege med og udforske forskellige sprog.

Forældre i sprogarbejdet
Til alle bøgerne i Sproggaven og Filur-materialet har vi lavet forældrekufferter, som på skift er med børnene hjemme i nogle dage. I kufferten ligger bogen samt fx figurer fra bogen, visualiseringer af fokusordene og sange om bogens tema. 
Forældrekufferten giver barnet mulighed for at vise forældrene, hvad vi laver i børnehaven, og forældrene får mulighed for at styrke barnets sprogudvikling ved at læse og lege historierne sammen med barnet.

 


Vi prioriterer forældresamarbejdet meget højt. For os indebærer det gode samarbejde, at vi spørger og lytter til hinanden, og at der er åbenhed og plads til at være uenige.

Vi lægger vægt på at tage udgangspunkt i de enkelte familiers forskellige forudsætninger og forskellige viden om, hvad vil det sige at gå i dagtilbud. Vi har en forventning om, at forældre deltager aktivt i samarbejdet omkring eget barns trivsel og omkring trivslen i den samlede børnegruppe.

Min læringshistorie
Vi bruger metoden Min læringshistorie til at styrke samarbejdet omkring barnets trivsel, læring og udvikling. Vi deler systematisk de gode historier om barnets interesser og ressourcer, både fra børnehaven og hjemmet. Ved at dele de gode historier i hverdagen får både medarbejdere og forældre bedre mulighed for at understøtte barnets aktuelle læringsprocesser.

 

 

 

 

Vi er en mangfoldig personalegruppe, som repræsenterer forskellige aldersgrupper, etniciteter, køn og kulturelle baggrunde. Dermed har vi god mulighed for at supplere hinanden og tilbyde børnene en variation af rollemodeller.
 
Hus 6
Rød base
Charlotte, pædagog
Gitte, pædagogmedhjælper
Carina, pædagog i kombinationsstilling med Kokkedal Fritidshjem

Gul base
Dorte, pædagog
Esben, pædagog medhjælper

Hus 8
Grøn base
Line, pædagog
Semire, pædagogmedhjælper

Blå base
Noor, pædagog
Stella, PAU

Orange base
Nanette, pædagog
Sabrina, pædagog (på barsel)
Zakieh, pædagog i barselsvikariat

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies