Velkommen til Fasangården

Fasangården er en af de unikke institutioner under Børnehusene Kokkedal. Vi er især stolte af vores arbejde med den gode modtagelse og trygge overgange.

Vi er 36 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn, 12 pædagoger og 9 pædagogmedhjælpere.

Vi har i vuggestuen en ’lillegruppe’ for de yngste børn på 6-12 mdr. samt en ’storgruppe’ for børn på 1-3 år. I børnehaven har vi tre aldersopdelte grupper: Småtroldene, Vildbasserne og Spirerne.

Vores indretning både ude og inde tilgodeser børnenes muligheder for fordybelse og leg i alsidige læringsmiljøer. Vi har en dejlig legeplads med gode udfoldelsesmuligheder.

Vores beliggenhed er i et roligt gårdhusmiljø i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand.

Adresse
Fasanvænget 601
2980 Kokkedal

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6.45 - 17.00
Fredag kl. 6.45 - 16.45

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger eller aftale et besøg i Fasangården!

Daglig leder                            Afdelingsleder i vuggestuen
Lajla Jørgensen                       Mette Howe Jørgensen
lajo@fredensborg.dk               mhoj@fredensborg.dk
Tlf: 41 21 81 29                        Tlf: 50 83 63 79


• nærværende voksne
• en tryg og professionel modtagelse
• gode overgange
• indretning af læringsmiljøer
• temaarbejde målrettet børnenes alder
• at komme ud i den friske luft.

I Fasangårdens vuggestue er børnene opdelt i en lillegruppe og en storgruppe. Lillegruppen er for børn i alderen 6 måneder til ca. 1 år. Lillegruppen har tilknyttet 3 voksne. I storgruppen er børnene fra ca. 1 år til 3 år. Her er børnene inddelt i mindre grupper med 1-2 voksne tilknyttet hver gruppe. Storgruppen har i alt tilknyttet 6 faste voksne.

Indretning og aktiviteter
Lillegruppen er indrettet til de helt små børn, som skal vænne sig til institutionslivet. Her følger vi det enkelte barns rytme og vaner. Aktiviteterne foregår på gulvet, hvor der er plads til at øve sig i at sidde, kravle og gå. Storgruppen er opdelt i mindre læringsrum. Vi har et kreativt værksted, et teater/musikrum, et sanserum og et tumlerum. Derudover har vi vores alrum, som er inddelt i fire læringsrum; køkken, bilhjørne, konstruktionshjørne, læsehjørne og dukkekrog. Disse rum udgør tilsammen et alsidigt læringsmiljø og danner i hverdagen rammen for pædagogiske aktiviteter, fordybelse og måltider. Vi arbejdet målrettet med børnenes sociale kompetencer, personlige udvikling, sprogudvikling, bevægelse og med at inddrage den digitale verden.

Udeliv
Vi lægger vægt på, at børnene - så vidt det er muligt – hver dag kommer ud i den friske luft. Vi har flere legepladser med forskellige muligheder. På vores lille legeplads er det trygt og overskueligt at lege i sandkasserne og legehuset og afprøve forskellige sanseaktiviteter. Når børnene har brug for større udfordringer, går vi på vores store legeplads, hvor der er gynger, cykler, kravletunneler og klatrestativer, der styrker og udfordrer grovmotorikken. Vi har også et drivhus, der hvert år giver os oplevelsen af magien ved at se noget gro, og hvor børnene fx kan smage nyplukkede tomater og jordbær. Vi tager også på gåture i nærmiljøet.

Samarbejde med børnehaven
Vi har et tæt samarbejde med vores børnehave, hvor der automatisk er plads til de børn, der går i Fasangårdens vuggestue. Vi modtager også børn fra dagplejen og andre vuggestuer i Fredensborg Kommune.

Fasangårdens Børnehave er en 3-6 års institution med tre aldersopdelte grupper: Småtroldene for de 3-4 årige Vildbasserne for de 4-5 årige Spirerne for de 5-6 årige. Der er tilknyttet i alt 8 voksne til børnehaven. Vi har valgt at anvende de fleste af personaleressourcerne hos de yngste børn. Derfor er der 3 voksne tilknyttet Småtroldene og Vildbasserne og 2 voksne tilknyttet Spirerne.

Aktiviteter
Børnehaven er indrettet i læringszoner. Alrummet er inddelt i 5 zoner, hvor børnene har mulighed for at fordybe sig i leg mindre grupper. Grupperummene er inddelt i zoner for de enkelte alderstrin, og de tilstødende rum er henholdsvis et dialogisk læsningsrum, et rum til motorisk udfoldelse samt et kreativt værksted. Børnene deltager dagligt i fordybelsesaktiviteter, de deltager i børnemøder og i forløb med dialogisk oplæsning. Vi arbejder målrettet med børnenes sociale kompetencer, personlige udvikling, sprogudvikling, bevægelse og med at inddrage den digitale verden.

Udeliv
Vi har en dejlig legeplads, som bruges hver dag uanset vind og vejr. Her udfordrer og inspirerer vi børnene i deres selvigangsatte lege og i udendørs aktiviteter, som de voksne sætter i gang. Vi har også frugttræer og et drivhus, der hvert år giver os oplevelsen af magien ved at se noget gro, og hvor børnene fx kan plukke og spise tomater og jordbær.

Samarbejde med vuggestuen
Vi har et tæt samarbejde med vores vuggestue, og i børnehaven er der automatisk plads til børn, der går i Fasangårdens vuggestue. Vi modtager også børn fra dagplejen og andre vuggestuer i Fredensborg Kommune. 

Inden jeres barn starter i Fasangården inviterer vi til et velkomstmøde. Her taler vi om, hvilken opvækst jeres barn har haft, hvilke rutiner jeres barn har, og hvad vi eventuelt skal være særligt opmærksomme på. Vi fortæller om vuggestuens indretning, pædagogik og giver praktiske informationer om institutionslivet og samarbejdet mellem hjem og institution.

Formålet er, at vi skal lære hinanden at kende og derved få et tæt samarbejde omkring jeres barn, så starten på institutionslivet bliver god for hele familien.

 

Vi lægger stor vægt på, at de overgange der er i institutionslivet for barnet og familien bliver så skånsomme som muligt. Vi inviterer derfor til et forældremøde for de forældre, hvis børn flytter fra lillegruppen til storgruppen for at informere om, hvordan vi arbejder med børnene, når de kommer i storgruppen. Vi lægger vægt på, at overgangen fra vuggestuen til børnehaven sker gradvist.

Derfor er døren mellem afdelingerne ofte åben, så det er muligt at kigge ind til de store, eller gå på besøg hos storebror eller storesøster, hvis man har mod på det. I perioden op til at børnene skal starte i børnehave, laver de aktiviteter, der styrker tilknytningen til de pædagoger, der skal arbejde med dem i børnehaven, enten hos "Småtroldene" eller "Skovtroldene".

Pædagogerne fra børnehaven kommer jævnligt på besøg i vuggestuen og tager med på mindre ture og spiser frokost med børnene. Børnene vil også i denne periode lave aktiviteter i børnehaven om formiddagen, så de vænner sig til de nye omgivelser. Inden børnene flytter ind i børnehaven, inviteres deres forældre til en overleveringssamtale. Her deltager den pædagog, der har haft barnet i vuggestuen, og den pædagog, der skal arbejde med barnet i børnehaven. Ved samtalen er der mulighed for at videregive informationer om barnets interesser, ressourcer, vaner og eventuelle særlige behov.

På samme måde inviteres forældrene til en overleveringssamtale, når barnet skal starte på fritidshjem. Her deltager en pædagog fra børnehaven og en pædagog fra fritidshjemmet.

Vi arbejder i løbet af året med forskellige temaer, som alle er tilpasset de enkelte alderstrin. Se også vores årshjul for både børnehaven og vuggestuen.

Vi arbejder med fordybelse. Om formiddagen er rammerne tilrettelagt for børnenes fordybelse. Her arbejder vi med de fastlagte temaer, som er beskrevet i årshjulet. Vi arbejder med børnene i større eller mindre grupper alt efter emne og aktivitet, så vi kan understøtte det enkelte barns læring.

Vi arbejder i Børnehusene Kokkedal med en pædagogisk metode, som hedder Aktionslæring. Aktionslæringen sætter fokus på, hvordan det pædagogiske personale løbende kan udvikle og forbedre den pædagogiske praksis.

Vi arbejder også med de voksnes positioneringer. Positionering handler om, at de voksne skal fordele sig sammen med børnene i mindre grupper, så vi får mulighed for at være nærværende og derved understøtte børnenes læring og udvikling.

 

I Fasangården har vi hele tiden fokus på at sikre, at medarbejderressourcerne anvendes bedst muligt. Derfor kan der i perioder blive rokeret medarbejdere fra en gruppe til en anden – også på tværs af vuggestuen og børnehaven.

Vuggestuen

Lillegruppen
Katja - pædagog
Louise- pædagog
Cecilie – pædagogmedhjælper, barselsvikar

Storgruppen 1
Mette - pædagog
Pernille – pædagog

Storgruppen 2
Carina - pædagog
Ebru – pædagogmedhjælper

Storgruppen 3
Cathrine - pædagog
Marianna – pædagog
Karina – pædagogmedhjælper pt. barsel

Køkken og praktisk hjælp
Judith – seniorjobber

Børnehaven

Småtroldene, 3 års gruppen
Jytte – pædagog
Tina – pædagogmedhjælper

Vildbasserne, 4 års gruppen
Maria - pædagog
Marianne - pædagogmedhjælper
Henriette – pædagogmedhjælper

Spirerne, 5 års gruppen
Nina - pædagog
Betina – pædagog
Jakob – pædagogmedhjælper
Charlotte – pædagogmedhjælper
Henriette – flexjobber 16 timer pr. uge.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies