Velkommen til Græstedgård

Græstedgård er en gul bondegård, som er omdannet til 0-6 års institution med en vuggestue og en børnehaveafdeling samt et hus i baghaven, hvor der også er en børnegruppe. Netop fordi huset ikke oprindeligt blev bygget som daginstitution, har det en helt særlig atmosfære og charme.

Vi er ca. 70 børn fra 0-6 år, 7 pædagoger, 5 pædagogmedhjælpere og 1 pædagogisk assistent.

Vi har fem grupper fordelt på 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper: Kirsebær 0-1½ år, Blåbær 1½-3 år, Hindbær 3-6 år, Brombær 3-6 år og Jordbær 3-6 år.

Vores beliggenhed er i naturskønne omgivelser med marker og skov, som vi ofte benytter til udflugter. Vi har to forskellige legepladser og en køkkenhave.

Vores indretning er fordelt på mange rum og danner en god ramme for alsidighed og fordybelse for de forskellige aldersgrupper.

Adresse
Græstedgårdsvej 1
2980 Kokkedal

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6.45 - 17.00
Fredag kl. 6.45.00 - 16.45

Du er altid velkommen til at kontakte os for at aftale en rundvisning, hvor du kan opleve Græstedgårds særlige atmosfære!

Daglig leder, Tina Nielsen                                           
tinn@fredensborg.dk                            
Tlf. 22 24 98 34                                     

Adresse
Græstedgård
Græstedgårdsvej 1
2980 Kokkedal

Daglig leder, Tina Nielsen
tinn@fredensborg.dk                            
Tlf. 22 24 98 34                                     

Kontor 72565717
Børnehaven 41954500
Vuggestuen 25273260
Jordbærhuset  25421851Daglig leder, Tina Nielsen                                                            
tinn@fredensborg.dk                          
Tlf. 22 24 98 34                                    • de pædagogiske aktiviteter målrettes børnenes alder, behov og interesser.
• arbejde projektorienteret med temaerne i vores årshjul.
• skabe rum for fordybelse i små grupper.
• give børnene erfaringer med et rigt udeliv.
• understøtte børnenes legekompetencer og sociale udvikling.
• vores ældste børn rustes til skolestarten gennem alsidige aktiviteter.
• tilrettelægge gode overgangsforløb fra børnehaven til skolen.

Modtagelse og overgange
Inden jeres barn starter på Græstedgård, inviteres I til et velkomstmøde. Her taler vi om, hvilken opvækst jeres barn har haft indtil nu, hvilke rutiner jeres barn har, og hvad vi eventuelt skal være særligt opmærksomme på. Vi fortæller om vores pædagogik og giver praktiske informationer om institutionslivet og samarbejdet mellem hjem og institution.
Formålet er, at vi skal lære hinanden at kende og derved få et tæt samarbejde omkring jeres barn, så starten på institutionslivet bliver god for hele familien.

Vi lægger stor vægt på, at de overgange, der er i institutionslivet for barnet og familien, bliver så skånsomme som muligt. Vi har løbende overgange fra Kirsebær til Blåbær og fra Blåbær til børnehavegrupperne. I den forbindelse arbejder vi hen imod en overgang ved at gå på besøg på den nye stue med de børn, der skal flytte, så de vænner sig til en ny dagsrytme stille og roligt.

Hvis der er behov for det, så inviteres I til en overleveringssamtale. Det kan enten være et ønske fra jer eller os. Her deltager den pædagog, der har haft barnet og den pædagog, der skal arbejde med barnet fremover. Ved samtalen er der mulighed for at videregive informationer om barnets interesser, ressourcer, vaner og eventuelle særlige behov. 
På samme måde inviteres I til en overleveringssamtale, når jeres barn skal starte på fritidshjem. Her deltager en pædagog fra børnehaven og en pædagog fra fritidshjemmet.

Arbejdet på stuerne
Vi arbejder i løbet af året med forskellige temaer på baggrund af bøgerne i Sproggaven. 

https://www.fredensborg.dk/borger/boern-og-unge/vi-har-fokus-paa/sproggaven

Alle vores aktiviteter er tilpasset det enkelte barn, ud fra barnets læsealder og interesser. 
Om formiddagen er rammerne tilrettelagt for børnenes fordybelse. Her arbejder vi med børnene i større eller mindre grupper alt efter emne og aktivitet, så vi kan understøtte det enkelte barns deltagelse og læring.

Hver mandag har vi Børnehusene Kokkedals egen bus ”Buster”. Her kører grupperne på skift til forskellige steder. Turene har forbindelse til den bog, vi arbejder med i perioden.

I perioden september til april er børnene hver torsdag aldersopdelt i grupper. Disse torsdage mødes alle børn kl. 9.30 og fordeler sig på de forskellige stuer.

Med de 3-årige arbejder vi med forskellige emner, som er aktuelle for gruppen. Det kan fx være en periode med motorik, tegning, sanglege eller andet.

Med de 4-årige arbejder vi med Natur og Science. En del af dette er vores besøg i Det grønne værksted hen over hele året.

Med de 5-årige arbejder vi med dialogisk læsning med afsæt i vores førskolemateriale ”Filur” som forberedelse til børnenes start i SFO og skole. 

 

Udflugter i grønne omgivelser
Græstedgårds beliggenhed i naturskønne omgivelser med marker og skov lige udenfor dørene giver børnene gode muligheder for at følge årets gang og komme i nærkontakt med naturen. Vi tager ofte på ture i nærområdet, hvor vi udforsker forskellige naturfænomener.

To legepladser
Vi har to forskellige legepladser. Vores lille legeplads er indrettet med legeredskaber, som udfordrer motorikken. Vores større legeplads er indrettet som en have i ujævnt terræn med kørebane til cykler og moon cars, træer, buske og mange kroge til at gå på opdagelse i.

Køkkenhave
Børnene følger årets gang i vores have og oplever, hvordan frugter og grønsager bliver til. I høsttiden nyder vi at spise bær og frugt direkte fra vores frugtbuske og frugttræer. Vi har indrettet os med bålplads, drivhus og køkkenhave, hvor børnene er med til at så, passe, høste og tilberede afgrøderne.

Det grønne værksted
Sammen med børn fra de andre huse i Børnehusene Kokkedal deltager børnene fra Græstedgård i aldersopdelte aktivitetsforløb i Det grønne værksted på Broengen. Det grønne værksted er en have med urtebede, bålplads, tippi, vandlegestation, bistader, høns og motoriske udfordringer.

Det grønne værksted har tilknyttet naturvejledere og ernæringsfaglige medarbejdere, som giver børnene erfaringer med planter, dyrehold, naturfænomener, bæredygtighed, kost og madlavning.

Stuer og medarbejdere

Kirsebær ca. 0-1½ år:
Juli, pædagog 30 timer
Leman, pædagogmedhjælper 35 timer
Sanne, pædagogmedhjælper 35 timer 

Blåbær ca. 1½-3 år:
Trine, pædagog 37 timer
Iman, pædagog 37 timer
Ditlev, pædagogmedhjælper 30 timer

Hindbær ca. 3-6 år:
Medine, pædagog 33 timer
Nanna, pædagogisk assistent 37 timer
Louise, delt pædagog med SFO 18 timer

Brombær ca. 3-6 år:
Anne-Marie, pædagog 34 timer
Bethina, pædagogmedhjælper 30 timer

Jordbær ca. 3-6 år:
Kamilla, pædagog og fagligt fyrtårn 35 timer
Malene, pædagogmedhjælper 33 timer 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies