Kokkedal Dagpleje

I Kokkedal Dagpleje er vi stolte af at kunne tilbyde børn og forældre en tryg ramme for børnenes hverdag i et hjemligt miljø, hvor den gode modtagelse og nærværet er i fokus.
Dagplejen Kokkedal er fra januar 2015 blevet en del af områdeinstitutionen Børnehusene Kokkedal.

Vi er 3 dagplejere, som hver har tilknyttet 3-4 børn i alderen 0-3 år.

Vi samarbejder med hinanden og med personalet i vuggestuen Blomsterengen i Børnehusene Kokkedal.
Hver torsdag samles vi i vores legestue på Broengen.

Vores beliggenhed i Kokkedal byder på gode transportmuligheder og dejlige naturområder med mange oplevelsesmuligheder.

Adresse på vores legestue
Kernehuset 
Broengen 2B
2980 Kokkedal

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 7:00 - 16.45
Fredag kl. 7:00 - 16.00
Læs vores folder om dagplejen her.

Hvis I har lyst til at hilse på os, er I velkomne til at besøge os om torsdagen, hvor vi er i Legestuen. I må også gerne stoppe os, når I ser os i lokalområdet, så vi kan aftale et tidspunkt, hvor I kan komme på besøg.
Vi glæder os til at hilse på jer!

For mere information kontakt:     
Daglig leder                            
Esma Basic                         
esba@fredensborg.dk                   
Tlf: 22 24 98 32          


• nærvær og omsorg
• at skabe en tryg overgang fra hjem til dagpleje
• børns venskaber
• at tage på ture i byen og naturen
• at synge og lave sanglege
• at lave fælles aktiviteter i Legestuen
• at tilpasse aktiviteterne til børnenes behov og udvikling
• et tæt samarbejde mellem forældre, dagplejer og dagplejepædagog.

Vi udnytter de mange naturområder i Kokkedal, når vi tager på ture. Vi mødes jævnligt til sang og rytmik på Egedalsskolen. Skolen har venligst lånt os et lokale, hvor vi alle kan være. Der har vi især fokus på børnenes sproglige, sociale og motoriske kompetencer.

Vi benytter også Det grønne værksted på Broengen, hvor børnene er med til at dyrke, høste og tilberede afgrøder og passe dyr. Vi vil desuden fremover deltage i områdeinstitutionens fælles arrangementer: Det årlige Hjerteløb, Kokkedal byfest og fejring af andre traditioner. Derudover har vi mulighed for at benytte områdeinstitutionens bus til ture og udflugter.

Alle Kokkedals dagplejere mødes hver torsdag i Legestuen sammen med børnene hele dagen. Gennem leg og aktiviteter bygger børnene venskaber op og oplever glæden ved at være en del af en større gruppe. I Legestuen opdeles børnene i grupper efter alder, når vi fx synger, maler eller går på ture. På den måde får alle størst muligt udbytte af aktiviteterne.

Vores Legestue har lokaler i Kernehuset, Broengen 2b i Kokkedal. 
Når vi er i Legestuen, går vi på besøg i vuggestuen Blomsterengen og møder vuggestuens børn og voksne. Dermed får de større børn i Dagplejen mulighed for at snuse til institutionslivet, før de selv skal starte i børnehave. Den lille gruppe og det nære miljø i dagplejehjemmet er således den trygge base for børnene i Dagplejen, mens livet gradvist åbner sig mod den store verden i Legestuen i samværet med flere børn og voksne.

Dagplejerne bruger også Legestuen som læringsrum, hvor de udveksler erfaringer og inspirerer hinanden fagligt som kolleger.

Som forælder er du velkommen til at komme på besøg i Legestuen om torsdagen. Ring venligst i forvejen og aftal, hvornår du vil komme.

Når dit barn har fået tilbudt plads i Dagplejen, har du som forælder mulighed for at besøge den dagplejer, I har fået anvist. På dette besøg vil dagplejeren fortælle om hverdagen i dagplejen og vise, hvor barnet kan lege, sove, spise, pusles osv.

Efter besøget hos dagplejeren afholdes et Kontaktmøde, hvor den tilsynsførende pædagog også deltager. Du kan læse om Kontaktmødets indhold under menupunktet om Forældresamarbejde.

Vi lægger vægt på et tillidsfuldt og åbent samarbejde mellem dagplejer og forældre. En vigtig del af samarbejdet er den daglige dialog om barnets hverdag. Derudover bliver du som forælder inviteret til et kontaktmøde i forbindelse med barnets opstart i dagplejen og til en årlig trivselssamtale om barnet.

Kontaktmøde
Kontaktmødet afholdes, når dit barn har fået plads i Dagplejen, og efter I har været på det første besøg hos dagplejeren. På mødet deltager dagplejeren, dagplejepædagogen, den daglige leder og barnets forælder/forældre.

Her taler vi om alt, hvad der er relevant for dit barns hverdag i dagplejen, herunder gæstepleje, Legestue og andre fælles aktiviteter. På mødet bliver forældre opfordret til at fortælle om barnets vaner mht. mad og sovetider, samt hvad der gør barnet glad eller ked af det, og hvad der ellers kan være væsentligt for dagplejeren at vide. Dette giver dagplejeren de bedste muligheder for at efterkomme barnets behov i opstartsfasen, og det hjælper dagplejer og forældre med sammen at gøre overgangen fra hjem til dagpleje så glidende som muligt.

Trivsels- og overgangssamtaler
I Fredensborg Kommune er der fokus på børns trivsel og på at skabe gode overgange, når et barn eksempelvis skifter fra dagpleje til børnehave. Derfor er der udarbejdet metoder og værktøjer til at sikre, at forældres vigtige viden om barnet inddrages løbende.

I dagplejen benytter vi de samme metoder som i kommunens øvrige dagtilbud. Udvekslingen af viden om barnet foregår ved trivselssamtaler, hvor der sker en gennemgang af barnets trivsel, udvikling, udfordringer og interesser. Ved trivselssamtalerne deltager dagplejeren og dagplejepædagogen. Når barnet skal starte i børnehave, lægger vi vægt på, at vores fælles viden om barnet videregives til den modtagende institution.

Når den faste dagplejer har ferie, skal på kursus eller bliver syg, har dit barn mulighed for at komme i gæstedagpleje hos en anden dagplejer. Børnene kender de andre dagplejere og deres tilknyttede børn fra Legestuen og andre fælles aktiviteter.

Det betyder, at gæstedagplejeren også har et kendskab til dit barn, og at dit barn også vil opleve en tryg hverdag, når den faste dagplejer holder fri.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies