Velkommen til Blomsterengen

 

I Blomsterengen arbejder vi vedholdende for at være et sted præget af åbenhed og god stemning, så både voksne og børn fortsat føler sig velkomne og trives med at være her hos os.

Vi er ca. 60 børn fra 0-3 år, 8 pædagoger, 2 PGU-er og 5 medhjælper.

Vi har 5 børnegrupper:
Frøene, vores modtagestue for de yngste børn.
Anemonerne og Violerne i hus 1  
Mælkebøtterne og Valmuerne i hus 4

Vores indretning er fordelt på to huse med store, lyse grupperum med udgang til fællesrum og legeplads.

Vores beliggenhed er centralt i Kokkedal med gode transportmuligheder og tæt på mark, skov og vandløb. 
 
Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6.45 - 17.00
Fredag kl. 6.45 - 16.45

I menuen herunder, kan du læse mere om, hvordan vi målretter aktiviteterne i forhold til børnenes forskellige forudsætninger og behov, og hvordan vi arbejder med at skabe gode og trygge overgange for børnene.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere informationer om hverdagen i Blomsterengen!

Daglig leder 
Esma Basic
esba@fredensborg.dk
Tlf: 22 24 98 32
 

Adresse
Broengen 1-4
2980 Kokkedal

Telefonnumre
Kontor: 72 56 56 62
Hus 1:  20 80 28 75
Hus 4:  20 80 28 54 

Daglig leder, Esma Basic
esba@fredensborg.dk
Tlf: 22 24 98 32


• skabe en atmosfære af tryghed og varme.
• skabe en ramme, der fremmer børns trivsel og udvikling.
• være nærværende og engagerede voksne.
• indkøringen af nye børn varetages af pædagoger.
• bygge hverdagen op omkring synlige og genkendelige rutiner.
• tilbyde pædagogiske aktiviteter tilpasset børnenes interesser, alder og behov.
• skabe rum for fordybelse og nærvær i mindre grupper.
• barnets to verdener hænger sammen via et tillidsfuldt forældresamarbejde med en åben dialog.
• skabe gode og trygge overgange for børnene, når de skifter børnegruppe.
• have et tæt samarbejde med Børneengen, så børnene får en god overgang, når de skal starte dér.

 

Vi tilrettelægger dagene ud fra en fast struktur, som er genkendelig for børnene. Formålet med den daglige struktur er at skabe en tryg ramme for måltider, fordybelse, hvile, udvikling, leg og læring.

De anførte tider kan variere lidt fra dag til dag. Hos Frøene, hvor børnene sover flere gange om dagen, forløber dagen lidt anderledes, fordi aktiviteter og måltider tilpasses efter børnenes søvnrytme.

6.45 - 9.00 
Vi åbner i fællesrummet eller på en af stuerne, hvor børn og voksne møder hinanden på tværs af grupperne. Der er mulighed for at spise supplerende morgenmad mellem 6.45 – 7.30.
Efterhånden som personalet møder ind, åbnes resten af huset.

9.00 – 9.30
Børnene spiser formiddagsmad i grupperne. Derefter holdes morgensamling, hvor vi synger, læser historie, snakker og leger.

9.30 – 11.00
Fordybelsestid, hvor børnene opdeles i mindre grupper og deltager i pædagogiske aktiviteter eller ture sammen med en eller flere voksne. Der er en rød tråd i aktiviteterne, som følger temaerne i vores Årshjul.

11.00 – 12.00
Frokost, hvor vi snakker om maden, hvad vi kan lide, og hvor den kommer fra.

12.00 - 14.00
De fleste børn sover. De vågne leger i fællesrummet eller på legepladsen.

14.00 - 15.00
Eftermiddagsmad. De børn, der stadig sover, får mad efterhånden som de vågner.

15.00 - 16.00
Børnene leger, enten indenfor eller på legepladsen.

16.00 - 17.00
Alle samles i fællesrummet eller på en af stuerne, hvor vi leger, rydder op og siger farvel til dem, der bliver hentet.

I Blomsterengen prioriterer vi højt at skabe gode overgange for børnene, når de flytter fra modtagegruppen Frøene til en af de fire grupper i Blomsterengen.

Vi lægger også vægt på at hjælpe børnene godt på vej, når de forlader Blomsterengen for at starte i børnehave. Vi ser arbejdet med børns overgange som en central pædagogisk opgave med stor betydning for barnets samlede trivsel, udvikling og læring.

Udgangspunkt i det enkelte barn
Når vi vurderer, hvornår et barn skal flytte fra en gruppe til en anden, tager vi udgangspunkt i barnets udvikling og behov - og ikke udelukkende i barnets alder. Vi flytter som regel børnene gruppevis, så de kan fastholde deres relationer og tryghed i børnegruppen. 

Fra Frøene til Anemonerne, Violerne, Valmuerne og Mælkebøtterne
Når et barn flytter fra modtagegruppen Frøene, følges barnet med mindst ét andet barn, som det kender fra Frøene, så børnene sammen starter på samme stue. I ugen op til skiftet vil en voksen fra Frøene tage børnene med på besøg på den nye stue, hvor de kan møde de nye omgivelser sammen med en voksen de kender. Når vi vurderer, om et barn er parat til at flytte videre fra Frøene, ser vi blandt andet på, om barnet kun har brug for én lur i løbet af dagen, om barnet selv kan gå, om barnet er interesseret i at søge udenfor stuen og om barnet generelt er parat til flere nye indtryk og udfordringer.
Nogle børn viser tidligt tegn på lyst til at søge videre til gruppen af ældre børn, mens andre har brug for længere tid sammen med de yngre. Med denne struktur for overgangene bliver børnenes institutionsforløb bundet sammen på tværs af vores to huse, så både børn og forældre har en oplevelse af sammenhæng og tryghed.

Overgangen til Børneengen 
Vi har et tæt samarbejde med Børneengen børnehave. Når de ældste børn fra Blomsterengen skal starte der, forbereder vi børnene gennem en periode, på samme måde som da de skiftede fra Frøene til en af de andre stuer. Vi tager på besøg i Børneengen, som ligger tæt på Blomsterengen. Blandt andet leger vi på Børneengens legeplads, så børnene gradvist lærer de nye børn og voksne at kende før skiftet.

 

 

Blomsterengens arbejde med aldersopdelte grupper i fordybelsestiden samt en modtagegruppe for de yngste børn skaber en god ramme for børnenes udfoldelsesmuligheder. Med aldersopdelingen kan vi imødekomme børnenes interesser med aktiviteter og udfordringer målrettet deres aktuelle udviklingszone.

Når dagligdagen og aktiviteterne tilrettelægges omkring en gruppe børn, som befinder sig i nogenlunde samme udviklingszone, oplever vi større tryghed og genkendelighed i gruppen. Den voksne får lettere ved at være nærværende overfor det enkelte barn, fordi han eller hun ikke skal bruge kræfter på at overskue et meget bredt udviklingsspænd. Børnene får lettere ved at fordybe sig og plads til at udtrykke sig, og dermed får de også bedre mulighed for at lære nyt og udfolde deres potentialer.

For de yngste i modtagegruppen Frøene betyder aldersopdelingen, at opstarten på institutionslivet kan blive tryg og afskærmet fra det øvrige liv i huset, indtil børnene er parate til at bevæge sig videre ud i huset og udforske de forskellige legemuligheder.
For de ældre børn betyder aldersopdelingen, at de ikke hele tiden skal tage hensyn til de yngste børn, men at de også kan lege på egne præmisser.

 

I Blomsterengen er vi en mangfoldig personalegruppe, både med hensyn til alder, etnicitet og kompetencer. Vi værner om vores fællesskab og forskelligheder, som vi ser som en stor ressource.

Frøene
Hanne, pædagog
Therese, pædagog
Jamilla, pædagogmedhjælper

Violerne
Anette, pædagog
Carina, pædagog i kombinationsstilling
Helle, pædagogmedhjælper

Anemonerne
Arezoo, pædagog
Ann Mari, pædagog
Camilla, pædagogmedhjælper

Valmuerne
Sanne, pædagog
Meral, medhjælper med PGU
Katja, pædagogmedhjælper med PGU

Mælkebøtterne
Susanne, pædagog
Fadime, pædagogmedhjælper
Hanne, pædagogmedhjælper

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.