Kokkedal Fritidshjem

Kokkedal Fritidshjem er et fritidstilbud for alle. Hos os er alle velkomne uanset baggrund og forudsætninger. Som en del af Børnehusene Kokkedal indgår vi i et tæt samarbejde med områdets børnehaver og fritidsklub om at skabe nogle gode overgange for børnene. Vi arbejder hver dag for at skabe det bedste fritidstilbud for det enkelte barn.

Vi modtager på Kokkedal Fritidshjem hver dag ca. 250 børn fra forskellige skoler i Fredensborg kommune.
Vi har i alt 11 pædagoger, 3 pædagogiske assistenter og 5 pædagogmedhjælpere.

Vores beliggenhed er centralt i Kokkedal. Kokkedal Fritidshjem har sit eget spor på Kokkedal Skole.
Fritidshjemmets lokaler findes i bygning Vest, på spor B. 

Adresse
Holmegårdsvej 101
2980 Kokkedal

Åbningstider
Mandag til fredag 6.30 - 8.00 og 14.00 - 17.00
På skolefridage 6.30 - 17.00

Du er altid velkommen til at kontakte os for at aftale et besøg på fritidshjemmet!
Vi kan kontaktes på telefon 72 56 50 55.

Daglig leder                                                      Afdelingsleder
Peter Skjoldelev Jeppesen                                Mette Foder Andersen
pesj@fredensborg.dk                                        mfan@fredensborg.dk
Tlf: 26 33 57 17                                                 Tlf: 50 83 63 18


• at arbejde med børnenes sociale kompetencer og retten til at være del af et fællesskab
• at børnene indgår i forpligtende fællesskaber med udgangspunkt i det, de brænder for
• at tilbyde et læringsmiljø med kreativitet, bevægelse og rum for alsidig personlig udvikling
• sammenhæng mellem skole- og fritidsliv, så børnenes alsidige udvikling og faglige læring gensidigt understøtter hinanden
• samarbejdet med lokale foreninger og biblioteker omkring alsidige aktivitetstilbud for børnene
• forældresamarbejde med fælles ansvar for børnenes trivsel, udvikling og læring
• at tilbyde alle børn sund og nærende kost hver dag.
 

 

Nye rammer
Rammerne på fritidshjemmet er på mange måder anderledes end i en børnehave. På fritidshjemmet kan børnene bevæge sig rundt på et stort areal, hvor de kan indgå i mange forskellige typer aktiviteter og fællesskaber. Der er mange flere børn på fritidshjemmet og samtidig færre voksne pr. barn end i en børnehave. De anderledes rammer og de nye muligheder, børnene får på fritidshjemmet, kræver en højere grad af selvhjulpethed hos børnene, end de måske har været vant til. Det er derfor vigtigt, at både personale og forældre støtter børnene i at lære at begå sig i de nye og anderledes rammer. På fritidshjemmet kan børnene selv åbne yderdørene i bygningen, og legepladsen er et åbent område. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder om at fortælle børnene, at de aldrig må forlade fritidshjemmets områder på egen hånd. Personalet går rundt med alle børnene og viser dem, hvor de må være, og hvor de ikke må gå længere. Der er altid voksne på legepladsen sammen med børnene. Da personalenormeringen på fritidshjemmet er anderledes end i børnehaven, er det vigtigt, at jeres barn selv kan klare toiletbesøg, selv kan tage tøj og sko af og på, og at barnet kan søge hjælp hos de voksne, når der er brug for det. Disse områder kan I derfor med fordel støtte barnet i selv at klare derhjemme. Børnene skal også lære at holde styr på deres tøj og huske at lægge det på deres egen garderobeplads, så de kan finde det igen, når de skal hjem. Nogle børn lærer hurtigt de nye rutiner, andre har brug for de voksnes støtte i længere tid.

Brobygning
Hvert forår tilrettelægger fritidshjemmet et brobygningsforløb for de ældste børnehavebørn fra Børnehusene Kokkedal og Jellerød Børnegård. Brobygningsforløbet er en fortsættelse af børnehavernes arbejde med at forberede børnene på skolestarten, hvor de vil møde nye krav. Gennem brobygningsforløbet deltager børnene i aktiviteter sammen med nogle af de andre børn, de senere skal starte på fritidshjemmet sammen med. Børnene lærer også de fysiske rammer på fritidshjemmet og nogle af de voksne at kende. Når en ny årgang børn starter på fritidshjemmet i maj måned, tilrettelægges et særligt pædagogisk modtagelsesforløb for børnene. Dette giver børnene en god introduktion til fritidshjemmet og tid til gradvist at lære de nye rammer at kende. Formålet med forløbet er, at børnene skal vænne sig til at indgå i større børnegrupper med færre voksne tilknyttet, de skal indgå i fordybelsesaktiviteter i længerede tid ad gangen, end de har været vant til, og de skal lære at håndtere det større frirum, det større ansvar og de nye krav, der stilles til dem på fritidshjemmet.

Samarbejde mellem hjem og institution
Samarbejdet mellem forældre og personale kræver nu en anden indsats fra begge parter. Man mødes ikke længere som i børnehaven flere gange dagligt i forbindelse med aflevering og afhentning af børnene. Samarbejdet mellem hjemmet og institutionen er stadig vigtig for barnet, og derfor opfordrer vi meget forældre til at komme ind i barnets base så ofte som mulig, fx når barnet skal krydse sig ud. En vigtig del af kommunikationen mellem fritidshjemmet og forældrene sker gennem information fra personalet på Mit Børnehus. Den gode overgang fra børnehave til fritidshjem og skole kræver, at forældrene støtter op om fritidshjemmets initiativer, blandt andet ved at opsøge information på Mit Børnehus.

 

 

Aldersopdelte afdelinger
Fritidshjemmet er opdelt i to afdelinger på hver sin etage. 1. salen er indrettet til 0. og 1. klasserne, og stueetagen er indrettet til 2. og 3. klasserne. Opdelingen skaber mere overskuelighed og er med at til at skabe en mere tryg overgang fra børnehave til fritidshjem for de yngste børn. Børnene tilbydes det samme udvalg af aktiviteter, men niveauet på hver etage er tilpasset deres alderstrin.

Baser
Børnene er tilknyttet årgangsinddelte baser, som fungerer som det faste og trygge holdepunkt, hvor børnene altid kan finde deres nære voksne. I baserne tilbydes også lektiehjælp.

Aktiviteter
Fritidshjemmets alsidige aktivitetstilbud er opdelt i fem forskellige zoner:
• Eventyr og natur med træværksted, rollespil og terrarier.
• Krop og bevægelse med teaterværksted, boldspil og motorisk udfordrende bevægelsesaktiviteter i skolens idrætshal.
• Kunst og kreativitet med malerværksted, sy- og smykkeværksted.
• Musik og medier med spillerum, medieværksted og avisproduktion.
• Café med fælles spisning, læsning, spil, tegning og roligt samvær.

Kokkedal Fritidshjem har desuden en stor legeplads med mange muligheder for at udfolde fantasi og leg. Her tilbydes også voksenstyrede aktiviteter og fælleslege. Vi sikrer en rød tråd gennem aktiviteterne, som alle er tilrettelagt ud fra et Årshjul med fælles overordnede temaer. Alle voksne indgår i en aktivitet med børnene i tidsrummet kl. 14.00-16.00.

Morgenåbning
Vi har morgenåbent alle dage kl. 6.30-8.00 med tilbud om et lille supplement til morgenmaden frem til kl. 7.45. Her tilbydes rolige aktiviteter, fx læsning og spil, som kan medvirke til at give børnene en god start på dagen.

 

Når børnene møder ind
Når børnene møder ind på fritidshjemmet, registrerer de sig elektronisk på en touch skærm i deres base. I basen er der altid voksne, som følger op og holder øje med, om børnene husker at registrere sig.

De yngste børn hentes ved klassen
Fritidshjemmets personale henter 0. klasserne, og i første del af skoleåret også 1. klasserne, når de får fri fra skole. Fra uge 8 skal 1. klasserne begynde at øve sig i selv at gå fra skolen til fritidshjemmet. Personalet følger i starten op på, hvordan børnene klarer det.

Når børnene går hjem
Når børnene går hjem, skal de tjekke ud på skærmen og sige farvel til en voksen i basen. Hvis et barn skal sendes hjem, skal forældrene meddele dette på Mit Børnehus. Vi kan tilbyde at finde og sende børn hjem på hele timetal samt kl. 16.30.

Tilsynspligt med de fremmødte børn
Når et barn er registreret som fremmødt, har personalet tilsynspligt med barnet, indtil barnet bliver hentet, eller indtil barnet sendes hjem efter aftale med en forælder. Fritidshjemmet har ikke tilsynspligt med børn, som ikke er mødt op. Hvis et barn en dag skal holde fri, eller hvis et barn er syg og derfor ikke kan komme på fritidshjemmet, skal man som forælder registrere dette på Mit Børnehus. Når et barn ikke møder op, uden at personalet er orienteret, bruger personalet ressourcer på ringe hjem og forhøre sig om barnet. Når børn fra 0. og 1. klasse ikke møder op, følger personalet altid op på, hvor barnet er. 2. og 3. klasserne følger vi op på i det omfang, vi har ressourcer til det. Den tid, vi bruger på disse opfølgninger, vil vi hellere bruge på at skabe en god eftermiddag for de børn, som er mødt op.

Legeaftaler
Skal der laves legeaftaler mellem børnene, skal dette foregå hjemmefra eller mellem forældrene indbyrdes. Medarbejderne arrangerer ikke legeaftaler for børnene. På 1. sal i fritidshjemmet hænger der lister med forældres telefonnumre, så forældre har mulighed for at kontakte hinanden. Når forældre laver legeaftaler for deres barn, eller aftaler at barnet selv må tage hjem, skal aftalerne registreres på Mit Børnehus eller meddeles til en voksen i barnets base. Forældre kan også sende en sms til deres barn om, hvornår han eller hun må gå hjem. Barnet skal så vise beskeden til en voksen i sin base. Hvis forældre ringer til barnet på mobiltelefonen for at lave en aftale, skal dette også konfirmeres af en voksen fra barnets base.

Stjerneaftale
Når forældre vurderer, at deres barn selv kan give de voksne på fritidshjemmet besked om, at han eller hun skal gå tidligt en dag, kan forældrene give skriftligt samtykke til dette med en Stjerneaftale. Med aftalen skriver barnets forældre under på, at personalet kan stole på de beskeder, som barnet viderebringer til fritidshjemmet. Stjerneaftaler er især relevante for børn i sidste halvdel af 1. klasse og opefter. Personalet kan også kontakte forældrene og foreslå, at der oprettes en Stjerneaftale for barnet, hvis barnet gentagne gange er udeblevet fra fritidshjemmet, uden at dette har været varslet på Mit børnehus. Med en Stjerneaftale kan barnet også selv ringe på egen mobiltelefon og lave legeaftaler med et andet ’Stjernebarn’. Børn med Stjerneaftaler skal stadig huske at tjekke ud på skærmen og sige farvel til en voksen i basen.

 

Vi har i Børnehusene Kokkedal en målsætning om at bidrage til, at alle børn får grundlagt nogle sunde kostvaner. Blandt andet lægger vi vægt på at begrænse børnenes indtag af sukker. På fritidshjemmet tilbydes børnene hver dag kl. 14 frisk frugt eller grønt samt hjemmebagt brød i Caféen. Nogle gange afvikles måltidet udendørs, fx med tilberedning over bål. I fritidsklubben tilbydes alle børn hver eftermiddag et sundt og nærende måltid.
Vi anser måltiderne som et pædagogisk og socialt samlingspunkt for børn og voksne. Kosten er økologisk og tilberedt i Børnehusene Kokkedals Fælleskøkken.

 

Vi har som institution sammen med børnenes forældre et fælles ansvar for at lære børnene en god kultur for brugen af mobiltelefon. I Kokkedal Fritidshjem og -klub er børnene velkomne til at medbringe og bruge deres egne mobiltelefoner, på betingelse af at følgende retningslinjer overholdes.

Mobilzoner og mobilfri zoner
På fritidshjemmet kan mobiltelefoner som udgangspunkt kun benyttes i baserne. Brug af mobiltelefoner andre steder end i basen skal foregå efter aftale med den voksen, som har ansvaret for aktiviteten og/eller værkstedet, der hvor barnet ønsker at bruge sin telefon. Mobiltelefonen må gerne bruges til spil.

God mobilkultur
• Mobiltelefonen skal ikke være i brug, mens man spiser, deltager i en aktivitet eller indgår i andre sociale sammenhænge. Det kan virke forstyrrende for aktiviteten og forhindre et fælles fokus.
• Ord virker hårdere på skrift og derfor skal man tænke over sit ordvalg, så man undgår at gøre modtageren ked af det.
• Ingen skal fotograferes, filmes eller lydoptages uden selv at ønske det.
• Konflikter skal løses ansigt til ansigt – ikke over telefonen.

Ingen billedoptagelser, videoer eller lydoptagelser af andre personer
Det er ubehageligt at blive fotograferet eller filmet, hvis man ikke ved det, eller ikke har lyst til det. For at undgå ubehagelige episoder, har vi besluttet, at disse funktioner ikke må bruges på mobiltelefonen, hverken på fritidshjemmet eller i klubben. Der må heller ikke uploades eller downloades billeder, film eller lydoptagelser på nettet af barnet selv, andre børn, forældre eller personale i institutionen. Foto, video eller lydoptagelser med mobiltelefonen må kun foregå i særlige tilfælde, efter aftale med de voksne og med tilladelse fra de relevante parter.

Opringning fra et barn, som er ked af det
Børnene skal opfordres til at opsøge en voksen på fritidshjemmet eller i klubben, hvis barnet ringer til sin forælder og måske er ked af det, fx efter en konflikt med et andet barn. Konflikter kan kun løses blandt de involverede parter på stedet og ikke i en samtale med mor eller far over telefonen. Forældre vil altid blive orienteret af personalet, hvis der har været særlige hændelser i løbet af dagen, og forældre er altid velkomne til at henvende sig til personalet med bekymringer eller spørgsmål i forhold til barnet.

Forældres ansvar
Som forælder til et barn, som medbringer mobiltelefon på fritidshjemmet eller i klubben er man ansvarlig for at instruere og vejlede sit barn i god og fornuftig brug af mobiltelefonen, blandt andet ud fra ovenstående retningslinjer.

Søg eventuelt mere information på www.medieraadet.dk eller få en folder på fritidshjemmet eller i klubben.

 

Mange børn bruger hver dag tid på internettet, ser musikvideoer, film og reklamer, kommunikerer via de sociale medier eller spiller forskellige digitale spil. Vi lægger vægt på, at der skal være et læringsformål med børnenes brug af digitale medier på fritidshjemmet og i klubben. Vi arbejder med at lære børnene at forholde sig kritisk til de mange digitale indtryk, de har adgang til. En del af den pædagogiske opgave med at styrke børnenes sociale kompetencer er desuden at lære dem, hvad der er acceptabel adfærd i cyberspace. Dette samarbejder vi med børnenes forældre om. Især i klubben har vi fokus på at forebygge og håndtere digital mobning.

På fritidshjemmet spiller man altid computerspil sammen med voksne. Pædagogerne vurderer, både på fritidshjemmet og i klubben, hvilke spil, børnene skal have adgang til. Vi er ikke firkantede med hensyn til de aldersanvisninger, som er angivet på spillene, men vi forholder os til spillenes indhold ud fra pædagogiske vurderinger. Noget af det vi tager stilling til, er fx hvordan vold indgår i spillene.

 

Rammerne for forældresamarbejdet i fritidstilbud er anderledes end i børnehaven, fordi forældre og personale ikke længere som en selvfølge mødes dagligt. I fritidstilbuddet er det et fælles ansvar for personale og forældre at mødes ofte nok til, at man kan have en løbende dialog om barnet. Det har betydning for barnets trivsel, at samarbejdet mellem hjem og institution fungerer. Ethvert barn vokser af at opleve, at hans eller hendes nærmeste voksne har en gensidig interesse for barnet i de forskellige livsrum. Derfor værdsætter vi det, når forældre kommer forbi og siger hej eller får en kop kaffe.

Hvis et barn en dag skal holde fri, eller hvis et barn er syg og derfor ikke kan komme på fritidshjemmet, skal man som forælder registrere dette på Mit Børnehus. Forældre skal være opmærksomme på, at fritidshjemmet ikke har tilsynspligt med børn, som ikke er mødt op. Når børn fra 0. og 1. klasse ikke møder op, følger personalet alligevel altid op på, hvor barnet er. 2. og 3. klasserne følger vi op på i det omfang, vi har ressourcer til det. Den tid, vi bruger på disse opfølgninger, vil vi hellere bruge på at skabe en god eftermiddag for de børn, som er mødt op. Det er derfor vigtigt, at man som forælder altid registrerer på Mit Børnehus, når et barn holder fri eller er syg. Se også menupunktet Fremmøde og registrering.

Når du henter dit barn
Børnene skal hentes inde på fritidshjemmets område. Vi værdsætter, at forældre kommer forbi barnets base og siger hej, når et barn hentes. Fritidshjemmet er et stort sted, hvor børnene kan bevæge sig mellem mange forskellige aktivitetszoner. Det betyder, at man som forælder skal sætte tid af til at finde sit barn, når man kommer for at hente. Man kan støtte op om barnets deltagelse i fællesskaberne omkring aktiviteterne ved at vise interesse for, hvad barnet er i gang med på afhentningstidspunktet.

Det er en fordel for alle, at man som forælder støtter barnet i at have ansvar for egne ting, så barnet fx lærer at lægge sit tøj på garderobepladsen. Personalet er optaget af aktiviteter med børnene i baserne og aktivitetszonerne og kan ikke tilbyde at hjælpe med at lede efter børnenes ting. En medarbejder har hver dag til opgave at fungere som ’Flyver’. Det vil sige, at han eller hun ikke er bundet til et rum eller en aktivitet, men har mulighed for at hjælpe børn og forældre rundt på fritidshjemmet.

Den vigtige dialog
Hvis man som forælder har bekymringer, utilfredsheder eller behov for at drøfte forskellige spørgsmål omkring barnet, er det vigtigt at gøre opmærksom på dette i barnets base. Vi kan fx drøfte, om barnet er klar til at få en Stjerneaftale, til selv at cykle hjem, eller hvordan vi gør vores samarbejde bedre. Personalet vil altid gerne hjælpe med at finde løsninger!


0. kl. basen

Lasse, pædagog

Mie, pædagog

Dalia, medhjælper

Ercan, pædagog

 

1. kl. basen

Mireille, pædagog

Inga, pædagog

Elena, medhjælper

 

2. kl basen

Carina, pædagog

Tine, pædagog

Morten, medhjælper

Amar, medhjælper

Christopher, pædagog

 

Legepladsen

Zouheir, pædagog

Nicoline, medhjælper

 

Morgenpasning

Lykke, medhjælper

Elisa, medhjælper


Peter, daglig leder

Mette, afdelingsleder

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies