Skip til hoved indholdet

Modtagelse

Hvert barn er unikt og har sine egne vaner, og det vil vi gerne respektere.
Når barnets starter i daginstitution, går I som familie en ny tid i møde. Vi vil gerne bidrage til, at opstarten forløber så nemt som muligt.
Vi opfordrer stærkt til, at forældre, som søger plads i en af vores vuggestuer eller børnehaver, kommer og besøger institutionen og taler med pædagogerne og/eller den daglige leder, inden barnet skal starte hos os. For alle parter er det vigtigt, at I ved selvsyn har fået en afklaring af, om de faktiske forhold svarer til jeres forventninger.

De første dage barnet kommer i institutionen skal det være sammen med en forælder og helst på et tidspunkt af dagen, hvor barnet er udhvilet og oplagt.
Det vigtigste er, at I og jeres barn er trygge, så stil endelig alle de spørgsmål I har. Når barnet skal begynde at være i institutionen uden forælder, er I velkomne til at ringe i løbet af dagen for at høre, hvordan det går.

Eksempel på modtagelse af et vuggestuebarn
1. dag: Barnet er ca. en time på stuen sammen med en forælder og begynder at lære omgivelserne og de nye voksne at kende. En bestemt voksen er ansvarlig for at tage imod barnet i starten.
 Vi vil gerne vide, hvordan jeres barn er vant til at blive puslet og puttet, hvilken dagsrytme og hvilke vaner barnet har, fx omkring spisning. Jo bedre vi kender jeres barn vaner, jo bedre kan vi imødekomme barnets behov i institutionen.

2. dag: Forløber som dagen før. Man prøver som forælder at gå fra stuen lidt. Vi har en personalestue, hvor man kan sætte sig og stadig være i nærheden. Hvis det passer ind i barnets rytme, kan I spise med til frokost.

3. dag: Barnet afleveres til den voksne, som har fulgt barnet de foregående dage. Som forælder siger man tydeligt farvel til barnet og går. Barnet prøver for første gang at sove i institutionen, og vi ringer, når barnet vågner.

4. dag: Denne dag som den forrige og barnet spiser eftermiddagsfrugt i institutionen.

5. dag: Barnet begynder at have sin hverdag i institutionen. Det er en god idé, at dagene i den første tid ikke bliver alt for lange, da barnet kan bruge mange kræfter på at vænne sig til alt det nye.

En god opstart i institutionen har meget stor betydning både for barnet og for det mangeårige samarbejde, som forældre og pædagogisk personale indgår i. Derfor lægger vi op til et samarbejde, hvor vi løbende udveksler viden og sætter fælles mål for at give jeres barn den bedst mulige hverdag i institutionen.

Vi vil helst undgå, at børn starter i institutionen eller overflyttes i juli måned. Her er mange medarbejdere på ferie, nogle stuer er lukkede, folk går til og fra ferie, og hverdagen vil ikke have den forudsigelighed, som er med til at skabe tryghed, når man som barn starter et nyt sted.
Vi appellerer derfor til, at I som forældre er opmærksomme på problematikken, og hvis det er muligt, tilrettelægger starttidspunktet udenfor ferieperioden i samarbejde med personalet. På den måde kan vi sammen give jeres barn den bedst opstart i Børnehusene Kokkedal.