Skip til hoved indholdet

Sprogarbejde

Sprogarbejde er en høj prioritering i Fredensborg Kommune. Sprogarbejdet udføres ved hjælp af Sproggaven, som er kommunens materiale til dialogisk læsning omkring en bogkanon med bøger målrettet alle aldersgrupper fra 0-6 år. I Børnehusene Kokkedal har vi mange års erfaring med udvidet dialogisk læsning

Sprogvurdering

Regeringen har vedtaget lov om tilbud om sprogvurdering. Alle dagtilbud i Fredensborg Kommune tilbyder treårige børn en sprogvurdering og opfølgning efter behov. Sprogvurderingerne er et  redskab til at understøtte det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling.Sprogvurderingen foretages når barnet er mellem 2 år og 10 måneder og 3 år og 4 måneder.

Alle pædagoger har  været på kursus i at foretage en sprogvurdering. Der er centralt udarbejdet sprogvurderings-skemaer som benyttes. Fra medio juni foregår det elektronisk.

Materiale til at foretage sprogvurderingerne er udviklet af Familiestyrelsen og processen er:
En pædagog, som barnet kender godt, tilbyder forældrene en sprogvurdering. Hvis forældrene tager imod tilbuddet, får de et forældreskema med hjem, hvor de selv udfører første del af sprogvurderingen med barnet.
Forældrene afleverer skemaet til pædagogen, der overfører besvarelserne til et registreringsskema på det enkelte barn. Pædagogen udfører nu den pædagogiske del af sprog-vurderingen.
Forældrene præsenteres for den samlede score, det vil sige det samlede resultat af de to vurderinger. Hvis der findes anledning til en særlig indsats aftales det mellem pædagog og forældre.

Vurderes det, at der er behov for at styrke barnets sproglige udvikling, udarbejdes en handleplan som tilkendegiver indsatsen i institution og hjemmet.