Skip til hoved indholdet

Sprogarbejde i Børnehusene Kokkedal

Vi har en vigtig opgave i at sikre, at alle børn opnår så stort og nuanceret et sprog som muligt. Forskning viser, at forskellene i små børns sprogfærdigheder oftest ikke udlignes efter skolestarten men følger børnene hele vejen op gennem uddannelsessystemet. Jo flere ord et barn kan, jo lettere har barnet ved at tilegne sig nye ord.

I Børnehusene Kokkedal er sprogarbejdet en integreret del af den daglige pædagogiske praksis. Temaerne og aktiviteterne i vores årshjul er knyttet til bøgerne i kommunens bogkanon Sproggaven, som alle børn fra 0-6 år introduceres for gennem dialogisk læsning. På den måde sikrer vi et gennemgående fokus på at inspirere og udfordre alle børn sprogligt.

Sprogarbejdet handler om at

  • tage afsæt i det sprog, barnet allerede behersker.
  • koble sprog sammen med barnets personlige og kropslige erfaringer.
  • sikre gentagelser af de samme ord og vendinger i mange forskellige sammenhænge.
  • samarbejde omkring barnets sproglige udvikling på tværs af daginstitutionen og hjemmet.