Skip til hoved indholdet

Dialogisk læsning

Oplæsning er en vigtig kilde til barnets udvikling af et stort og varieret sprog og til udvidelse af barnets generelle viden om verden.

I Fredensborg Kommune arbejder alle dagtilbud med udvidet dialogisk læsning omkring Sproggaven, en bogkanon med bøger, øvelser og aktiviteter målrettet de forskellige aldersgrupper fra 0-6 år. Udvidet dialogisk oplæsning er en meget virkningsfuld metode til at understøtte børns sproglige udvikling. Gennem gentagne oplæsninger involveres børnene aktivt i læsningen gennem samtaler, leg og aktiviteter relateret til bogens ord og indhold. Fra hver bog udvælges en række fokusord, som bliver særligt fremhævet gennem gentagelser, visualiseringer og lege.

I Børnehusene Kokkedal arbejder vi desuden med dialogisk læsning af 5 bøger fra Filur materialet målrettet de kommende skolestartere. På den måde sikres det, at alle børn i dagtilbud bliver præsenteret for et bredt udvalg af børnebøger tilpasset deres alder og udvikling, så de opnår et fælles kulturelt og sprogligt fundament. 

I Børnehusene Kokkedal er bøgerne fra Sproggaven og Filur materialet omdrejningspunktet for de tværgående aktiviteter og temaer i vores årshjul og indgår i den daglige pædagogiske praksis. Den dialogiske læsning tilrettelægges i små trygge fællesskaber. Alle pædagoger har været på kursus i dialogisk læsning hos Jette Løntoft.