Sprogvurdering

På baggrund af loven om tilbud om sprogvurdering har vi i Børnehusene Kokkedal besluttet, at alle børn uanset sproglig baggrund sprogvurderes, når de er 3, 4 og 5 år. Sprogvurderingerne er et  redskab til at sikre, at alle børn understøttes sprogligt i det omfang de har behov for det.

Alle pædagoger har  været på kursus i at foretage sprogvurderinger, og vi benytter centralt udarbejdede sprogvurderingsskemaer. Materialet til at foretage sprogvurderinger er udviklet af Familiestyrelsen. 
Sprogvurderinger af de 4-årige børn foretages af en pædagog, som barnet kender godt. Sprogvurderinger af de 3- og 5-årige børn foretages i et samarbejde mellem barnets forældre og en pædagog, som barnet kender godt.

Når et barn skal sprogvurderes, modtager barnets forældre et brev med orientering om dette.

Sådan forløber en sprogvurdering for et 3- eller 5-årigt barn

Pædagogen giver barnets forældre et brev, som forældrene skal udfylde med nogle oplysninger om barnet. Det udfyldte brev retureneres til pædagogen.

Herefter modtager forældrene en mail, som vejleder i, hvordan forældrene skal udføre første del af sprogvurderingen med barnet og registrere vurderingen elektronisk.

Pædagogen udfører nu den pædagogiske del af sprogvurderingen.

Forældrene præsenteres for det samlede resultat af de to vurderinger i forbindelse med en trivselssamtale. Hvis der findes anledning til en særlig indsats omkring barnets sprogudvikling aftales dette nærmere mellem pædagog og forældre.

Vurderes det, at der er behov for at tilrettelægge en særlig indsats for at styrke barnets sproglige udvikling, udarbejdes en handleplan, som beskriver den aftalte indsats i institutionen og hjemmet.


Handleplanen udformes som en integreret del af det øvrige pædagogiske arbejde omkring barnets aldersgruppe i Børnehusene Kokkedal.

Som forælder kan man altid henvende sig til en pædagog på barnets stue for at få hjælp og vejledning til at gennemføre sprogvurderingen.

Læs mere om børn, sprog og materialerne til at foretage sprogvurderinger på nedenstående link

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies