Skip til hoved indholdet

Sprogvurdering

På baggrund af loven om tilbud om sprogvurdering har vi i Børnehusene Kokkedal besluttet, at alle børn uanset sproglig baggrund sprogvurderes, når de er 3, 4 og 5 år. Sprogvurderingerne er et  redskab til at sikre, at alle børn understøttes sprogligt i det omfang de har behov for det.

Alle pædagoger har  været på kursus i at foretage sprogvurderinger, og vi benytter centralt udarbejdede sprogvurderingsskemaer. Materialet til at foretage sprogvurderinger er udviklet af Familiestyrelsen. 
Sprogvurderinger af de 4-årige børn foretages af en pædagog, som barnet kender godt. Sprogvurderinger af de 3- og 5-årige børn foretages i et samarbejde mellem barnets forældre og en pædagog, som barnet kender godt.

Når et barn skal sprogvurderes, modtager barnets forældre et brev med orientering om dette.

Sådan forløber en sprogvurdering for et 3- eller 5-årigt barn


Handleplanen udformes som en integreret del af det øvrige pædagogiske arbejde omkring barnets aldersgruppe i Børnehusene Kokkedal.

Som forælder kan man altid henvende sig til en pædagog på barnets stue for at få hjælp og vejledning til at gennemføre sprogvurderingen.

Læs mere om børn, sprog og materialerne til at foretage sprogvurderinger på nedenstående link