Skip til hoved indholdet

Indsatser for kvalitet og udvikling

I Børnehusene Kokkedal prioriterer vi højt at reflektere over vores praksis med afsæt i teori og ny forskning, så vi løbende indarbejder  nye indsigter og udvikler vores viden og handlekompetencer. Derfor er udviklingsprojekter en integreret del af vores arbejdsform.
Vi udvikler løbende nye pædagogiske metoder og nytænker organiseringen af vores hverdag og mødestruktur for at løfte vores kerneopgave bedst muligt. Vi prioriterer løbende efteruddannelse af hele personalegruppen, og vi henter inspiration og gejst gennem samarbejde med eksterne fagfæller og andre faggrupper.

Vi er kendetegnet ved at have en engageret og ambitiøs personalegruppe og en samarbejdskultur med plads til at undre sig, stille spørgsmål og drøfte de gode idéer. Vi er også kendetegnet ved fagligt mod til at føre idéerne ud i livet og eksperimentere med vores praksis. Vi deler gerne ud af vores erfaringer og får jævnligt besøg af studerende, virksomheder, uddannelses- og interesseorganisationer og eksterne kolleger fra ind- og udland. Vi lægger vægt på en bred formidling af vores arbejde og resultater.

I menuen til venstre beskriver vi nogle af de tværgående pædagogiske tiltag, metoder og udviklingsprojekter, som vi arbejder med.