Et attraktivt arbejdsfelt for alle
- et udviklingsprojekt om køn og pædagogik

Vi er som dagtilbud forpligtede på at sikre alle børn lige deltagelsesmuligheder og alsidig læring. For at løfte denne opgave bedst muligt gennemførte vi fra december 2013 til juli 2015 udviklingsprojektet Et attraktivt arbejdsfelt for alle. Projektet var finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Projektets formål var:
• At synliggøre, at pædagogisk professionalisme er målrettet, vidensbaseret arbejde.
• At skabe større bevidsthed om, hvordan forståelser af køn spiller ind på den pædagogiske praksis.

Gennem projektet har vi fået øje på, hvordan vi i mange sammenhænge handler ud fra personlige hverdagsforståelser af køn. Vi har igangsat en proces, hvor vi reflekterer over vores forventninger til børnene. For eksempel når vi forventer, at et barn skal have bestemte interesser eller yndlingsfarver på grund af sit køn, uden vi først har undersøgt, hvad barnet egentlig interesserer sig mest for. Der er mange måder at være pige og dreng på, og det skal vi fortsat arbejde på at skabe rum for, så børnene kan udfolde alle deres potentialer.

Det har været interessant at få nye perspektiver på, hvad køn er – biologisk bestemt eller effekt af vores handlinger. Forløbet har givet en bevidsthed om, hvilke roller vi som voksne spiller ud fra vores køn, og hvilken betydning dette kan have for børnenes syn på køn.” Sandra Lundahl, pædagog.

Den vigtigste opmærksomhed jeg har fået fra forløbet er, hvordan man kan tænke kønsperspektivet som en udvidelse af den anerkendende tilgang.” Marianne Aunsmark, pædagog.

I efteråret 2016 har vi opstartet en opfølgning på projektet i samarbejde med Børnehusene Fredensborg. Arbejdstitlen for samarbejdet, som forventes at vare i to år, er Ligestilling i læringsmuligheder - normkritisk kompetenceudvikling på tværs.

Artikel: Drenge kan også være prinsesser


 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.