Ligestilling i læringsmuligheder - normkritisk kompetenceudvikling på tværs


Baggrund
Børnehusene Kokkedal gennemførte i 2013 - 2015 udviklingsprojektet Et attraktivt arbejdsfelt for alle. Projektet var finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Projektet skabte opmærksomhed på, hvordan personlige normer for køn former det pædagogiske læringsmiljø. Der blev åbnet rum for at være piger og drenge på mange forskellige måder, og børnenes deltagelses- og læringsmuligheder blev udvidet. En del medarbejdere oplevede øget trivsel som følge af, at kønsforståelserne blev mere nuancerede i det kollegiale samspil.

For at videreføre og videreudvikle de gode erfaringer indgik Børnehusene Kokkedal i 2016 et samarbejde med Børnehusene Fredensborg omkring et toårigt videndelingsprojekt under titlen: Ligestilling i læringsmuligheder – normkritisk kompetenceudvikling på tværs.
Projektet blev støttet økonomisk af BUPL's Udviklingspulje, Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger, PUF og FOA Nordsjælland.

Projektets formål

  • Skabe ligestilling mellem køn og mindske børns chanceulighed i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
  • Skabe et kompetenceløft i medarbejdergrupperne. 
  • Skabe erfaringer med systematisk videndeling og få virkningsfuld praksis til at smitte.

Du kan læse mere om videndelingsprojektets formål, indhold og resultater i pjecen herunder.Pjece: Ligestilling i læringsmuligheder

Pixi-præsentation af Ligestilling i læringsmuligheder - normkritisk kompetenceudvikling på tværs

Artikel: Drenge kan også være prinsesser

Kontakt
Kristina Avenstrup mail: krav@fredensborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies